Quy trình xử lý khiếu nại

 

 

Công ty TNHH MTV T-AUDIO kinh doanh dựa trên nền tảng chất lượng sản phẩm, lấy Uy tín – Chất lượng lên hàng đầu. Đặt sự tin tưởng của khách hàng lên trên mọi thứ. Nên chắc chắn việc sử xứ khiếu nại cho khách hàng hoàn toàn rõ ràng, minh bạch.
Nếu không may sự cố kỹ thuật, hoặc chất lượng sản phẩm có vấn đề, khách hàng đường đường chính chính mang giấy tờ liên quan đến chúng tôi để khiếu nại.

Dựa vào giầy tờ pháp lý, chúng tôi T-AUDIO sẽ đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, đặt nền tảng Uy tín vững chắc ở người tiêu dùng.

khiếu nại taudio

Quý khách có thể tham khảo thêm về các dòng sản phẩm Karaoke Chuyên Nghiệp khác trên website hoặc faceboook và các mạng xã hội khác của chúng tôi.
>> Facebook
>> Google Plus
>> Google Local