MIXER SOUNDCRAFT MPMi 12

14,240,000 

MIXER SOUNDCRAFT MPMi 12 nhỏ gọn và được trang bị lý tưởng cho các ứng dụng âm thanh sống bao gồm cài đặt cố định, nhà thờ và PA di động.

Danh mục: , Từ khóa: , ,

Mô tả

▼ Precision GB30 mic pre-amps
▼ True, professional +48V phantom power for condenser microphones
▼ 2 Group busses
▼ Stereo Mix output
▼ 12 or 20 mono Mic inputs, all with 2 stereo line inputs
▼ Up to 26 inputs to mix
▼ 3 Aux sends, globally switchable pre or post-fade
▼ Universal internal power supply
▼ Optional rack ears (standard on 12 channel consoles)