Trụ sở 582 đường 2/9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng

HỖ TRỢ TRẢ GÓP

Thủ tục đơn giản, nhanh chóng

[image name=chinh-sach-van-chuyen]

 

Chính sách vận chuyển và giao nhận hàng của Công ty TNHH MTV T-AUDIO khá đơn giản và thân thiện với người tiêu dùng.

Đối với khách hàng ở xa :

Đối với những kiện hàng đơn, nhỏ:

Chất lượng hàng khi giao nhận :