CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ HÀNG & HOÀN TIỀN

chinh-sach-doi-tra-hang
  • Công ty TNHH MTV T-Audio không áp dụng chế độ đổi máy mới hoặc hoàn tiền cho các sản phẩm bảo hành.
  • Trong các trường hợp phải đợi bảo hành lâu vì lý do bất khả kháng. Công ty sẽ giải quyết cho khách hàng mượn máy khác trong thời gian bảo hành.
  • Công ty có quyền từ chối không bảo hành nếu không có phiếu bảo hành hay chứng từ chứng minh thời gian & nơi mua hàng, kể cả khi máy thuộc model của hãng.
  • Đối với các máy hết hạn bảo hành, Công ty sẽ sửa chữa trong phạm vi có thể với chi phí hợp lý.
  • Công ty không có chính sách cho mượn máy, đổi máy hoặc hoàn tiền cho những trường hợp hết hạn bảo hành.