A-9050

13,545,000 

▼ Hifi stereo amplifier, 75W/ Kênh/8Ω
▼ Tính năng MPBASS tăng cường âm Bass