TX-SR333

8,707,500 

▼ 5.1 Kênh, 120W/Kênh/6Ω
▼ Ultra HD, HDMI 2.0, 3D, USB, Bluetooth
Danh mục: , Từ khóa: , ,