A-9030

10,320,000 

▼ Hifi stereo amplifier, 65W/ Kênh/8Ω
▼ Tính năng MPBASS tăng cường âm Bass