DENON PMA-1520AE

25,770,000 

▼ Rated output
▼ 70 W + 70 W
▼ (20 Hz – 20 kHz, 8 ohms, T.H.D. 0.07%)
▼ 140 W + 140 W
▼ (1 kHz, 4 ohms, T.H.D. 0.7%)
▼ Total harmonic distortion
▼ 0.01% (rated output -3 dB, 8 ohms, 1 kHz)
▼ Input sensitivity / Impedance
▼ PHONO MC
▼ 0.2 mV/100 ohms
▼ PHONO MM
▼ 2.5 mV/47 kohms
▼ LINE
▼ 125 mV/47 kohms (Source Direct: OFF)
▼ Signal-to-noise ratio
▼ PHONO MC
▼ 74 dB (0.5 mV input)
▼ PHONO MM
▼ 89 dB (5 mV input)
▼ LINE
▼ 108 dB
▼ Tone control
▼ Treble
▼ ± 8 dB at 10 kHz
▼ Bass
▼ ± 8 dB at 100 Hz
▼ Power supply
▼ AC 230 V, 50/60 Hz
▼ Power consumption
▼ 295 W (Standby: 0.2 W)
▼ Dimensions: 434 x 135 x 414 mm
▼ Weight: 16.1 kg
▼ IN
▼ – Phono (MM/MC) x 1
▼ – Audio input (incl. Phono) x 6
▼ – Power Amp Direct x 1
▼ OUT
▼ – Pre Out x 1
▼ – Rec output x 1
▼ – Speaker out (Bi-wiring) A/B

Mô tả

PMA-1520AE là mẫu ampli tích hợp mới thay thế PMA-1510AE đã thành công nhiều năm qua. Ampli PMA-1520AE cải tiến kỹ thuật,thay thế nhiều linh kiện mới nhất của Denon, nhằm đưa ampli này lên một bậc về chất lượng âm thanh.