Khai Trương Chi Nhánh T-Audio Tại 132 Nguyễn Huệ TP Huế

Đây là một số hình ảnh khai trương chi nhánh công ty thiết bị âm thanh TNHH MTV T-Audio tại Tp Huế vào tháng 07/2018

Địa chỉ: 132 Nguyễn Huệ, P.Phú Nhuận, Tp Huế
Điện thoại: 0911.343.977 – 0905.642.977
Email : taudiohue@gmail.com