R-110SW

9,760,000

▼ Tần số              24Hz-125Hz
▼ Tần số              27Hz-125Hz
▼ Công suất        200 watts / 400 watts
▼ woofer             1 x 254mm
▼ Kích thước       C414x R373 x S401mm
Danh mục: , , Thẻ: , ,