MIXER SOUNDCRAFT MPMi 12

14,240,000/ cái

MIXER SOUNDCRAFT MPMi 12 nhỏ gọn và được trang bị lý tưởng cho các ứng dụng âm thanh sống bao gồm cài đặt cố định, nhà thờ và PA di động.