AVR-X500

9,765,000

▼ Fully discrete, identical quality and power for all 5 channels
▼ Công suất tương đồng 5 kênh, 110 W/ kênh
▼ 4x HDMI in (1 on front panel) / 1 x HDMI out
▼ 4 ngõ vào HDMI gồm 1 ngõ trước máy. Tất cả đều hỗ trợ 3D và HD Audio
▼  Stereo Mini Jack on front panel lets you connect any portable audio player
▼ Mạch Compressed Audio Restorer tái tạo tần số bị mất trong các file nhạc nén.
▼ Ngõ Mini trước máy cho phép kết nối các thiết bị cầm tay dễ dàng.
▼ Easy operation with colour coded speaker terminals, Graphical User Interface (GUI) and Quick Select buttons
▼ Dễ dàng setup với giao diện đồ họa