SURF PREMIER

Tấm hút âm, khuyếch tán âm lượn sóng 60 x 150