LOA MONITOR AUDIO SILVER 6

26,900,000 

▼ System Format: 2 1/2 Way
▼ Frequency Response: 35Hz – 35kHz
▼ Sensitivity (1W@1M): 90dB
▼ Nominal Impedance: 8 Ohms
▼ Maximum SPL (dBA): 115.5 (pair)
▼ Power Handling (RMS): 150W
▼ Recommended Amplifier Requirements (RMS): 60-150W
▼ Bass Alignment:
▼ Crossover Frequency: LF: 700Hz
▼ MF/HF: 2.7kHz
▼ Drive Unit Complement:
▼ 1 x 6″ RST® Bass driver.
▼ 1 x 6″ RST Bass/Mid driver.
▼ 1 x 1″ (25mm) C-CAM® gold dome tweeter

Mô tả

Silver 6 là mẫu loa mới của Monitor Audio thuộc dòng Silver, nâng cấp từ Siver RX. Loa 2.5 đường tiếng với 1 loa mid/bass 160mm, dùng kỹ thuật C-CAM® RST® và 1 loa bass có đường kính 160mm màng loa bằng hợp chất Ceramic, nhôm và ma nhê (C-CAM RST), 1 loa treble dome màng loa bằng C-CAM® gold dome tweeter cho âm thanh tần số cao đạt đến 35kHz.