MIXER SOUNDCRAFT SIGNATURE 16

14,330,000 

▼ Số kênh: 16
▼ Đầu vào tiền khuyếch đại Mic: 12 x XLR
▼ Đầu vào line: 14 x TRS
▼ Đầu vào khác: 1 x Stereo (RCA)
▼ Đầu ra main: 2 x XLR
▼ Đầu ra khác: 4 x TRS (Aux), 4 x TRS (Subgroup), 1 x TRS (Footswitch)
▼ Headphones: 1 x 1/4″
▼ Phantom Power: 16
▼ EQ Bands: 4-band (British)
▼ Aux Sends: 4 x Pre/Post
▼ Busses/Groups: 3 x Bus (Aux), 1 x Bus (Aux/FX), 4 x Groups (Mono), 2 x Groups (Stereo)
▼ Kích thước: 109 x 490 x 505 mm
▼ Trọng lượng: 8.66 Kg
Danh mục: , Từ khóa: , ,