MIXER SOUNDCRAFT MPMi 20

18,980,000 

▼ Precision GB30 mic trước-amps
▼ Đúng, chuyên nghiệp công suất giả 48V cho micro tụ
▼ Nhóm 2 bus
▼ Sản lượng Stereo Mix
▼ 12 hoặc 20 đơn Mic đầu vào, tất cả với 2 đầu vào dòng âm thanh stereo
▼ Lên đến 26 đầu vào để pha trộn
▼ 3 Aux gửi, tiền trên toàn cầu chuyển đổi hoặc sau phai
▼ Phổ biến nội bộ cung cấp điện
▼ Tai tùy chọn giá (tiêu chuẩn trên 12 bàn giao tiếp kênh)
Danh mục: , Từ khóa: , ,