LOA JAMO 6.5 CS-T

2,710,000 

▼ Tripod Mount  165 / 6½
▼ System Type  165 / 6½Max.
▼ Load Weight (lbs)  1.1 / 2.4
▼ Frequency Response  75-22,000
▼ Part Number  94023
▼ Power (W, long/short term)  25 / 50
▼ Impedance  8/70/100V line
▼ Sensitivity (dB, 2.8V/1m)  88
▼ Overall Dimensions  Ø227×70 / Ø8.9×2.8
▼ Product dimensions (mm/in, HxWxD)  Ø227×70 / Ø8.9×2.8
▼ Woofer (mm/in)  13 / ½
▼ Product Finish  White,

Mô tả

Loa âm trần dùng cho nhạc background, thông báo Loa âm trần Jamo dùng cho nghe nhạc background, thông báo, hội nghị. Thích hợp phòng học, phòng họp, nhà hàng…