Sản Phẩm

 • X1204USB

      Behringer XENYX X1204USB Premium 12-Input 2/2-Bus Mixer Premium ultra-low noise, high headroom analog mixer 4 state-of-the-art, phantom-powered XENYX Mic Preamps comparable to stand-alone boutique preamps 4 studio-grade compressors with super-easy “one-knob” functionality and control LED for professional vocal and instrumental sound Neo-classic “British” 3-band EQs for warm and musical sound New studio-grade FX […]

  Giá: 6.380.000
 • QX2442USB

      Mixer Behringer XENYX QX2442USB Thông số kỹ thuật Mixer Behringer XENYX QX2442USB Phí bảo hiểm 24-Input 4/2-Bus Mixer với XENYX Mic tiền khuyếch đại & nén khí, Klark Teknik Multi-FX Processor, Option Wireless và USB / Audio Interface. Cao cấp tiếng ồn cực thấp, máy trộn khoảng không cao. 10 nhà nước-of-the-nghệ thuật, […]

  Giá: 14.146.000
 • QX2222USB

      Mixer Behringer XENYX QX2222USB Thông số kỹ thuật Mixer Behringer XENYX QX2222USB Thiết bị 22-Input 2/2-Bus Mixer với XENYX Mic tiền khuyếch đại & nén khí, Klark Teknik Multi-FX Processor, Option Wireless và USB / Audio Interface. Cao cấp tiếng ồn cực thấp, máy trộn khoảng không cao. 8 nhà nước-of-the-nghệ thuật, phantom-powered […]

  Giá: 11.682.000
 • QX1832USB

      Mixer Behringer XENYX QX1832USB Thông số kỹ thuật Mixer Behringer XENYX QX1832USB 18-Input 3/2-Bus Mixer với XENYX Mic tiền khuyếch đại & nén khí, Klark Teknik Multi-FX Processor, Option Wireless và USB / Audio Interface. Cao cấp tiếng ồn cực thấp, cao khoảng không trộn 6 nhà nước-of-the-nghệ thuật, phantom-powered XENYX Mic tiền […]

  Giá: 10.604.000
 • QX1622USB

      Mixer Behringer XENYX QX1622USB Thông số kỹ thuật Mixer Behringer XENYX QX1622USB 16-Input 2/2-Bus Mixer với XENYX Mic tiền khuyếch đại & nén khí, Klark Teknik Multi-FX Processor, Option Wireless và USB / Audio Interface. Cao cấp tiếng ồn cực thấp, máy trộn khoảng không cao. 4 nhà nước-of-the-nghệ thuật, phantom-powered XENYX Mic […]

  Giá: 8.855.000
 • QX1222USB

      Mixer BEHRINGER XENYX QX1222USB Ưu điểm sản phẩm Mixer BEHRINGER XENYX QX1222USB Phí bảo hiểm 16-Input 2/2-Bus Mixer với XENYX Mic tiền khuyếch đại & nén khí, Klark Teknik Multi-FX Processor, Option Wireless và USB / Audio Interface. Cao cấp tiếng ồn cực thấp, máy trộn khoảng không cao. 4 nhà nước-of-the-nghệ thuật, […]

  Giá: 8.855.000
 • QX1204USB

      Mixer BEHRINGER XENYX QX1222USB Ưu điểm sản phẩm Mixer BEHRINGER XENYX QX1222USB Phí bảo hiểm 16-Input 2/2-Bus Mixer với XENYX Mic tiền khuyếch đại & nén khí, Klark Teknik Multi-FX Processor, Option Wireless và USB / Audio Interface. Cao cấp tiếng ồn cực thấp, máy trộn khoảng không cao. 4 nhà nước-of-the-nghệ thuật, […]

  Giá: 8.140.000
 • QX1202USB

      Mixer BEHRINGER XENYX QX1202US Ưu điểm sản phẩm Mixer BEHRINGER XENYX QX1202USB Phí bảo hiểm 12-Input 2-Bus Mixer với XENYX Mic tiền khuyếch đại & nén, EQS Anh, Klark Teknik xử lý Multi-FX và USB / Audio Interface. Cao cấp tiếng ồn cực thấp, cao khoảng không tương tự trộn. 4 nhà nước-of-the-nghệ […]

  Giá: 4.609.000
 • QX1002USB

      Mixer BEHRINGER XENYX QX1002USB Ưu điểm sản phẩm Mixer BEHRINGER XENYX QX1002USB Behringer XENYX các QX1002USB cao cấp 10-Input 2-Bus Mixer là linh hoạt, tính năng đóng gói và thẳng nhằm thu dự án và các ứng dụng tăng cường âm thanh như nhau. Các XENYX QX1002USB được cung cấp với một loạt […]

  Giá: 3.894.000
 • Q1204USB

      Mixer BEHRINGER XENYX Q1204USB Ưu điểm sản phẩm Mixer BEHRINGER XENYX Q1204USB Behringer XENYX các Q1204USB-12-Input USB Audio Mixer là một bộ trộn âm thanh 12-đầu vào với một giao diện âm thanh USB máy tính tích hợp. Nó cho phép bạn kết hợp với nhau và hình dạng âm thanh của nhiều […]

  Giá: 6.028.000
 • Q1202USB

      Behringer Q1202USB 12-Channel Mixer Premium ultra-low noise, high headroom analog mixer 4 state-of-the-art XENYX Mic Preamps comparable to stand-alone boutique preamps Studio-grade compressors with super-easy “one-knob” functionality and control LED for professional vocal and instrumental sound Built-in stereo USB/Audio Interface to connect directly to your computer. Free audio recording, editing and podcasting software […]

  Giá: 3.542.000
 • Q1002USB

      Mixer Behringer XENYX Q1002USB Thông số kỹ thuật Mixer Behringer XENYX Q1002USB Premium 10-Input 2-Bus Mixer with XENYX Mic Preamps & Compressors, British EQs and USB/Audio Interface. Premium ultra-low noise, high headroom analog mixer. 2 state-of-the-art XENYX Mic Preamps comparable to stand-alone boutique preamps. Studio-grade compressors with super-easy “one-knob” functionality and control LED […]

  Giá: 3.200.000