Micro Shure UR2/BETA87A

27,121,000/ cái

▼ Công suất RF có thể chuyển đổi
▼ Tần số và khóa điện
▼ Màn hình LCD được ánh xạ ngược bit
▼ Đồng bộ máy phát hồng ngoại tự động
▼ Tất cả các cấu kiện đúc kim loại
▼ Tuổi thọ pin: Lên đến 9,5 giờ
▼ Yêu cầu về pin: 2 pin kiềm AA