Micro Shure PGA98D-LC

3,406,000/ cái

▼ Micrô cổ ngỗng linh hoạt với preamplifier tích hợp cho trống và hiệu suất bộ gõ và ghi âm
▼ Hộp bình ngưng (yêu cầu nguồn ảo) với mẫu cực hình tim mạch
▼ Một mảnh trống gắn kết cho nhanh chóng, cấu hình thấp và loại bỏ
▼ Bao gồm PGA98D, trống gắn, túi dây kéo và hướng dẫn sử dụng
▼ Các ứng dụng
▼ + Ghi âm stereo
▼ + Trống / bộ gõ
▼ Đáp ứng tần số: 60–20.000 Hz
▼ Mẫu cực: Cardioid
▼ Loại: Condenser