Micro Shure PGA27-LC

5,084,000/ cái

▼ Mành lớn với dải động rộng hơn cho mức cao rõ ràng và mức thấp nhất
▼ Bao gồm PGA27, giá treo, dây kéo độn và hướng dẫn sử dụng
▼ Các ứng dụng:
▼ Bass Amp
▼ Guitar Amp
▼ Ghi âm stereo
▼ Giọng hát trực tiếp
▼ Studio Vocals
▼ Nhạc cụ dây Acoustic
▼ Đáp ứng tần số: 20–20.000 Hz
▼ Mẫu cực: Cardioid
▼ Loại: Condenser