MIXER SOUNDCRAFT MFXi 20

22,150,000/ cái

MIXER SOUNDCRAFT MFXi 20 với 20 kênh analog mixer cho bạn số lượng kênh bạn cần và tính di động và âm thanh tuyệt vời mà bạn muốn cộng với hiệu ứng kỹ thuật số. Mixer này gồm các hiệu ứng Lexicon, cho phép bạn nhận được nhiều nhất của hỗn hợp của bạn mà không cần phải phụ thuộc vào giá đỡ của thiết bị phía ngoài. MFXi 20 tự hào có 20 tiền khuyếch đại cao minh bạch của Soundcraft mic GB30 -áp lực được sử dụng trên LX7ii lớn hơn và bàn giao tiếp loạtGB. Với hai aux gửi, hai nhóm, một 3-band EQ, một tiện dụng,an toàn Kensington lock.