MIXER SOUNDCRAFT GB2-24

61,020,000/ cái

▼ Cá nhân chuyển 48V phantom sức mạnh trên tất cả các mô-đun đầu vào
▼ 6 Aux gửi 4 tiểu nhóm (kết hợp), 6 x 2 đầu ra ma trận
▼ GB30 mic preamplifier 4 băng tần GB30 EQ
▼ Mô-đun đầu vào cá nhân PCBs với Pots Nutted 2 XLR littlite nối
▼ Đỉnh cao và tín hiệu đèn LED hiện diện
▼ 2 đầu vào Stereo bao gồm theo tiêu chuẩn
▼ Được xây dựng trong cung cấp điện với tùy chọn bên ngoài dự phòng PSU
▼ Tất cả các kim loại jack cắm TRS và Neutrik XLRs
▼ Kết quả đầu ra trực tiếp trên tất cả các kênh đầu vào mono