Mixer

 • UB2442FX-PRO

      Mixer BEHRINGER EURORACK UB2442FX-PRO Ưu điểm sản phẩm Mixer BEHRINGER EURORACK UB2442FX-PRO Behringer Eurorack UB2442FX-PRO 24-Channel Mixer là rất thích hợp cho dự án âm thanh pha trộn trong studio nhà, giàn nhạc, các ứng dụng podcast, ánh sáng tăng cường âm thanh và nhiều hơn nữa. Các UB2442FX-PRO có 16 cao khoảng […]

  Giá: 8.855.000
 • UB2222FX-PRO

      Mixer Behringer EURORACK UB2222FX-PRO Thông số kỹ thuật Mixer Behringer EURORACK UB2222FX-PRO Ultra-Low Noise Thiết kế 22-Input 2/2-Bus Mic / Line Mixer với Premium Mic tiền khuếch đại và Multi-FX Processor. Thiết kế tiếng ồn cực thấp, cao nhất khoảng không có thể, âm thanh cực kỳ trong suốt. 8 nhà nước-of-the-nghệ thuật, […]

  Giá: 8.140.000
 • UB1832FX-PRO

      Mixer Behringer EURORACK UB1832FX-PRO Thông số kỹ thuật Mixer Behringer EURORACK UB1832FX-PRO Ultra-Low Noise Thiết kế 18-Input 3/2-Bus Mic / Line Mixer với Premium Mic tiền khuếch đại và Multi-FX Processor. Thiết kế tiếng ồn cực thấp, cao nhất khoảng không có thể, âm thanh cực kỳ trong suốt. 6 nhà nước-of-the-nghệ thuật, […]

  Giá: 8.855.000
 • UB1622FX-PRO

      Mixer Behringer EURORACK UB1622FX-PRO Thông số kỹ thuật Mixer Behringer EURORACK UB1622FX-PRO Ultra-Low Noise Thiết kế 16-Input 2/2-Bus Mic / Line Mixer với Premium Mic tiền khuếch đại và Multi-FX Processor. Thiết kế tiếng ồn cực thấp, cao nhất khoảng không có thể, âm thanh cực kỳ trong suốt. 4 nhà nước-of-the-nghệ thuật, […]

  Giá: 6.380.000
 • UB1222FX-PRO

      Mixer Behringer EURORACK UB1222FX-PRO Thông số kỹ thuật Mixer Behringer EURORACK UB1222FX-PRO Ultra-Low Noise Thiết kế 16-Input 2/2-Bus Mic / Line Mixer với Premium Mic tiền khuếch đại và Multi-FX Processor. Thiết kế tiếng ồn cực thấp, cao nhất khoảng không có thể, âm thanh cực kỳ trong suốt. 4 nhà nước-of-the-nghệ thuật, […]

  Giá: 5.313.000
 • UB1204FX-PRO

      Mixer Behringer EURORACK UB1204FX-PRO Thông số kỹ thuật Mixer Behringer EURORACK UB1204FX-PRO Ultra-Low Noise Thiết kế 12-Input 2/2-Bus Mixer với Premium Mic tiền khuếch đại và Multi-FX Processor. Thiết kế tiếng ồn cực thấp, cao nhất khoảng không có thể, âm thanh cực kỳ trong suốt. 4 nhà nước-of-the-nghệ thuật, studio-lớp IMP “Invisible” […]

  Giá: 4.609.000
 • UB1204-PRO

      Mixer Behringer EURORACK UB1204-PRO Thông số kỹ thuật Mixer Behringer EURORACK UB1204-PRO: Ultra-Low Noise Thiết kế 12-Input 2/2-Bus Mic / Line Mixer với Premium Mic tiền khuếch đại. Thiết kế tiếng ồn cực thấp, cao nhất khoảng không có thể, âm thanh cực kỳ trong suốt. 4 nhà nước-of-the-nghệ thuật, studio-lớp IMP “Invisible” […]

  Giá: 3.542.000
 • UB1002FX

      BEHRINGER EURORACK UB1002FX Ultra-low noise design, highest possible headroom, ultra-transparent audio 2 state-of-the-art, studio-grade IMP “Invisible” Mic Preamps with 130 dB dynamic range for 24-bit, 192 kHz sampling rate inputs Integrated digital stereo FX processor with 100 awesome presets including reverb, chorus, flanger, delay, pitch shifter and various Effective, ultra-musical 3-band EQ plus […]

  Giá: 2.893.000
 • UB502

      Mixer Behringer EURORACK UB502 Thông số kỹ thuật Mixer Behringer EURORACK UB502 Thiết kế tiếng ồn cực thấp, cao nhất khoảng không có thể, âm thanh cực kỳ trong suốt. Nhà nước-of-the-nghệ thuật, IMP “Invisible” Mic Preamp với 130 dB dải động cho 24-bit, 192 kHz đầu vào tỷ lệ lấy mẫu. Hiệu […]

  Giá: 1.430.000
 • X2442USB

      Mixer BEHRINGER XENYX X2442USB Ưu điểm sản phẩm Mixer BEHRINGER XENYX X2442USB 24-Input 4/2-Bus Mixer với XENYX Mic tiền khuyếch đại & nén, EQS Anh, 24-Bit Bộ xử lý Multi-FX và USB / Audio Interface. Cao cấp tiếng ồn cực thấp, cao khoảng không tương tự trộn. 10 nhà nước-of-the-nghệ thuật, phantompowered XENYX […]

  Giá: 12.375.000
 • X2222USB

      BEHRINGER XENYX X2222USB Premium ultra-low noise, high headroom analog mixer 8 state-of-the-art, phantom-powered XENYX Mic Preamps comparable to stand-alone boutique preamps 8 studio-grade compressors with super-easy “one-knob” functionality and control LED for professional vocal and instrumental sound Neo-classic “British” 3-band EQs with semi-parametric mid band for warm and musical sound New studio-grade FX […]

  Giá: 8.855.000
 • X1832USB

      BEHRINGER XENYX X1832USB Premium ultra-low noise, high headroom analog mixer 6 state-of-the-art, phantom-powered XENYX Mic Preamps comparable to stand-alone boutique preamps 6 studio-grade compressors with super-easy “one-knob” functionality and control LED for professional vocal and instrumental sound Neo-classic “British” 3-band EQs with semi-parametric mid band for warm and musical sound New studio-grade FX […]

  Giá: 8.855.000
Trang 1 / 512345